Föremålssamlingar

Föremål är bärare av kunskap. Samhällsutveckling, värderingar, trender och levnadsförhållanden speglas. En hårnål kan ge en bild av mode, trender, flärd och status, på samma sätt som den enkla hårkluten ger en fingervisning om tillhörighet. Militära paraduniformer och slitna allmogesärkar visar på olika sidor av samma samhälle. Träplogar och traktorer, griffeltavlor och datorer berättar om teknik och tidsåldrar.

Regionmuseets föremålssamling innehåller idag 100 000 - 130 000 föremål insamlade under en period av cirka 140 år. Samlingarna är till stora delar präglade av museets inriktning under olika perioder och bland annat ingår följande kategorier:

 • Arkeologiskt fyndmaterial
 • Naturhistoria: bergarter, fossiler, djur
 • Militärmateriel (uniformer, vapen)
 • Järnvägshistoriskt materiel
 • Filmhistoriskt materiel
 • Skol- och undervisningsmateriel
 • Jordbruksföremål
 • Textilier och dräkter
 • Affärsinredningar
 • Handel/hantverk
 • Möbler
 • Husgeråd
 • Glas/porslin/keramik
 • Konst/konsthantverk
 • Leksaker
 • Musikinstrument

Vi arbetar kontinuerligt med uppordning, registrering och digitalisering av föremålen. Du kan själv se vad som finns i våra föremålssamlingar genom att gå till databasen här nedan, men du har även möjlighet att söka i föremålsdatabasen på plats i Minnesluckan.

Kontakta

Maria Jehander-Andersson
1:e intendent; faktarum/samlingar. Rådgivning, vård och katalogisering av föremål. Databasarbete.
maria.jehander-andersson@regionmuseet.se
0707-84 19 23