Varm saft – Kulturnyckeln

Djur och natur kryper in i värmen på konsthallen i höst, även de besvärliga arterna, skadedjuren och ogräset. Varm saft handlar om hur människan samspelar med andra arter.

Ni får bland annat träffa den gigantiska jättebjörnlokan som lockar med farligheter och den klumpiga paddan som kämpar med nästintill omöjliga gymnastiska övningar. Vi ställer oss frågande; måste alla kunna ta sig smidigt över gymnastikredskapen? Vad betyder det att inte vara välkommen i det ”normala”. Det är betraktelser av att inte passa in, men också att skapa alternativa möjligheter och tolkningar, för både människan, växter och djur.

Vi samtalar om det vi ser och upplever, sen skapar vi av hjärtans lust.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11.45.

Datum

21/8–28/9.

Två fasta tider varje förmiddag, tisdag–fredagar, 08.45–10.00 och 10.30–11.45

Tid

75 minuter, visning och workshop
Ta gärna med en frukt eller fika till pausen!

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Förskoleklass – Kulturnyckeln

Till vänster en nyckel, och till höger texten Kulturnyckeln. Logotypen för Kulturnyckel hos Kristianstads kommun.