Vad är konst?

Skolbarn som ligger på golvet i konsthallen och ritar. På väggarna stora fotografier.

Konst kan uppfattas på olika sätt av olika människor. Men vad betraktas som konst egentligen, eller vad är konst?

Vilka material kan man använda eller finns det något material man inte kan använda? Måste det vara gjort av ett material över huvud taget? Ska konstverket bevaras och finnas i all evighet eller kan det få finnas bara en liten stund? Måste konsten vara vacker?

Många tänker att konst bara är bilder men vi anser att allt är konst eller åtminstone kan bli konst. Ett löv, en gren, en lampa, en groda, vatten, en idé, ett ljud el­ler vad som helst kan bli konst fast olika sorters konst. Konstupplevelsen finns hos betraktaren. Håller Du med oss eller vad tycker Du? Vi tittar på och samtalar om konst, sen skapar vi konst utifrån vårt samtal.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11 eller via bokning@regionmuseet.se

Datum

Fast program

Tid

90 min.
Ta gärna med en frukt eller fika till pausen!

Årskurs

Förskolan (från 4 år), förskoleklass, åk 1-9, gymnasiet, särskolan och SFI