Lekstäver och orddjur

Utställningen befinner sig i gränslandet mellan lekplats och utställning. Tänk att bokstavligen få bygga sig en hel stad med ordgator och meningsbyggnader.

Man kan läsklättra i diktstegar! Här finns Blandpelare där du kan uppfinna helt nya ord, aldrig tidigare skådade. Ordgator finns men också betydelsevägar. Vem är inte ett orddjur som vill vandra och stava sig fram bland byggstäver? Bokstavsteater = rörliga bokstäver som möts och bildar ord kommer också att finnas med i helheten. En gränslös och fantasifull utställning som stimulerar lusten till språket och inspirerar till bokstavslek!

Skapad av konstnärerna Magnus Lönn och Björn Ed.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Lärarhandledning

När ni varit på LEkstäver och Orddjur finns här lite material så att ni kan leka er vidare i bokstävernas magiska värld.

Inspiration för lärare som sett Lekstäver och Orddjur.PDF (pdf, 2.1 MB)

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11.45 eller maila önskemål till bokning@regionmuseet.se

Datum

30/1–27/4
OBS! Två fasta tider tisdagar-fredagar kl 09.00-10.30 eller 10.30-12.00

Tid

90 min, visning och workshop
Ta gärna med en frukt eller fika till pausen!

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Kulturnyckelprogram för 6-åringar

Logotyp för Kulturnyckeln. Till vänster en nyckel och till höger texten Kulturnyckeln i två rader. Unders står det Kristianstads kommun.