Husmoderns tid

Folkhem, funktionalism och feminism.

Decennierna efter andra världskriget präglades av tillväxt och modernisering i Sverige. Ett nytt samhälle växte fram, där stabilitet och välfärd stod högst på agendan och framtidsoptimismen var stark. Allt skulle effektiviseras - inklusive hemarbetet. Med ny forskning och tekniska hjälpmedel blir hemmet och husmodern en central del av det stora moderniseringsprojektet.

1950-talet är husmoderns och hemmafruns storhetstid. Men det är också en tid för kvinnlig frigörelse. Det är under 50-talet som det blir möjligt för svenska kvinnor att bli poliser och präster. I det här programmet pratar vi om kvinnans föränderliga roll i det svenska folkhemmet, om tidens sociala ingenjörskap och hur det står till med husmorsidealet idag - både i Sverige och resten av världen.

Målet med programmet är

  • Att ge ett historiskt perspektiv på hemmets arbetsfördelning
  • Att ge ökad förståelse för hur det svenska välfärdssamhället formats
  • Att ge ökad förståelse för hur samhället och könsrollerna förändrats sedan tiden efter andra världskriget

Frivillig uppgift: Vem gör vad hemma hos dig?

Region Skåne har tagit fram en checklista för en jämställd vardag, som eleverna kan ta del av före eller efter programmet:
» https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/projekt-och-utveckling/jamstallt-foraldraskap/material-foraldrar/checklista-for-familjen---om-ansvarsfordelning.pdflänk till annan webbplats

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon
044-13 52 56, tis–fre kl 8–11.

Datum

Ges till 10/ 2021

Tid

60 minuter

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildning och SFI

Ämne

Hem- och konsumentkunskap, Samhälle, Historia

Hänvisningar till läroplan

Alla våra skolprogram utgår från de olika läroplanerna.

» Detta programs hänvisning till läroplanen.