Du ädla mö och sköna jungfru

En drake gjord av pinnmaterial.

Tillsammans med Regionmuseets pedagog tittar ni på borgen och spåren av de olika byggnaderna. Vad finns att se av medeltiden idag?

På plats inne i ruinen får ni uppleva en dramatiserad medeltida ballad. Men kan berättelser verkligen leva kvar i över 500 år?
Med hjälp av rollkort och rekvisita skapar ni sedan egna berättelser, och blandar medeltid med nutid.

Om så önskas - ta med en liten fika.

Tänk på att kylan dröjer kvar i borgen, varma kläder rekommenderas!

Plats

Lillö borg

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Transport

Bussar bekostas av Kulturnyckeln och bokas av lärarna direkt efter bokning av programmet. Information och blankett för bokning av bussar hittar du på www.kristianstad.se/kulturnyckelnlänk till annan webbplats

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11.45.

Datum

2–12/4, 23–26/4 och 6/5–24/5

Tid

Tid: kl 9-11 eller 12-14, ej måndagar

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Skapande skola-program för åk 4, Kristianstads kommun.