Arkeologi för olika åldrar

En handsklädd hand håller i ett fynd från en arkeologisk utgrävning. Fyndet föreställer vara någon form av tång.

Arkeologi handlar om oss människor, om förhållandet mellan fakta och tolkning, och om hur vi kan välja att använda olika tolkningar. Arkeologi handlar även om att upptäcka och att vara nyfiken, något som är spännande för alla, oavsett ålder.

I en sophög…

Årskurs 2-9, gymnasiet, särskolan, SFI

Prova rollen som framtidens arkeolog; bestäm och registrera föremål och undersök sopor. Arkeologer älskar sopor, för de berättar så mycket, eller? Och vad finns kvar efter 1000 år?

Tid: 60 minuter

På Regionmuseet Kristianstad

Gör en arkeologisk undersökning på skolan

Årskurs 2-4

Bli arkeolog för en dag. Ett spännande fynd har gjorts på er skolgård. Eleverna får hjälpa Regionmuseets arkeolog med en utgrävning. Någonting har hänt på platsen och eleverna måste finna svar på frågorna: Vad? När? Vem? Hur?

Programmet förbereds delvis av läraren. » Lärarhandledning "Gör en arkeologisk undersökning i skolan"PDF (pdf, 441.9 kB) (pdf, nytt fönster)

Tid: cirka 3 timmar (beroende av antalet elever)

Kostnad: 300 kr

Bokning

Programmet bokas direkt hos Helén Lilja, 044 - 13 61 86, helen.lilja@regionmuseet.se

Arkeologi som vetenskap – källkritik och historiebruk

Årskurs 6-9 och gymnasiet

Arkeolog – ett spännande men okänt arbetsfält. Vilka förutsättningar arbetar arkeologerna under? Hur föreställer vi oss våra förhistoriska samhällen, och varför just så? Vad är fakta och vad är tolkning. Programmet är en lektion i källkritik där eleverna praktiskt konfronteras med arkeologiska dilemman. Lektionen öppnar för frågor kring historiesyn och vårt bruk, och missbruk, av historien. Lektionen kan utökas med ytterligare en lektion för att ge tillfälle till praktiska övningar och diskussion.

Tid: 60 min (+60 min)

Lektionen kan hållas på er skola, till en kostnad av 300 kr.

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon
044-620 19 06 tis–fre kl 8–11.

Datum

Fast program