Rapporter 2016

Ett plåttak på ett tegelhus.

Rapporter publicerade 2016. Filerna är i PDF-format och öppnas i nya fönster/flikar.

2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården

Vård- och underhållsplan Lomma Kyrkogårdar.PDF (pdf, 4.9 MB)

3. Kågeröds kyrka

Antikvarisk medverkan vid inre renovering.PDF (pdf, 3 MB)

4. Agusastugan

VårdrapportPDF (pdf, 245.3 kB)

6. Västra Vrams kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Västra Vrams kyrkogård.PDF (pdf, 8.5 MB)

8. Tyghuset – Regionmuseet Kristianstad

Antikvarisk medverkan vid takomläggning.PDF (pdf, 1.7 MB)

10. Stora Råby 33:21–24

Dokumentation av fastigheterna Stora Råby 33:21–24.PDF (pdf, 7.8 MB)

11. Västra Torups kyrka

Underhållsplan för Västra Torups kyrka.PDF (pdf, 3.4 MB)

12. Röke kyrka

Underhållsplan för Röke kyrka.PDF (pdf, 4.3 MB)

13. Krageholms mölla

Antikvarisk medverkan vid byte av vingar.PDF (pdf, 1.6 MB)

14. Munka Ljungby kyrka

Antikvarisk medverkan vid vid invändig renovering.PDF (pdf, 2.9 MB)

15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad

Vård- och underhållsplan för Agarps kvarn och mjölnarbostad.PDF (pdf, 6.6 MB)

16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm

Vård- och underhållsplan Östra begravningsplatsen.PDF (pdf, 7.9 MB)

18. ”Paradiset” i Hässleholm.

Beskrivning och kulturhistorisk värdering.PDF (pdf, 3.2 MB)

19. Wanås slott och trädgård

Vård- och underhållsplan.
Del 1. KunskapsunderlagPDF (pdf, 4.9 MB)
Del 2. Skadeläge och åtgärdsförslagPDF (pdf, 8.8 MB)

20. Matteröd kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Matteröd kyrkogård.PDF (pdf, 3.7 MB)

21. Hardeberga kyrkogård

Antikvarisk medverkan vid renovering av murPDF (pdf, 1.5 MB)

22. Krapperups konsthall

Antikvarisk medverkan vid takbytePDF (pdf, 2.4 MB)

23. Emmislövs kyrka

Antikvarisk medverkan vid larminstallation.PDF (pdf, 676.9 kB)

24. Färlöv kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Färlöv kyrkogårdPDF (pdf, 14.8 MB)

25. Önnestad kyrkogård

Vård- och underhållsplan, Önnestad kyrkogård.PDF (pdf, 12.9 MB)

26. Hörja gamla och nya kyrkogård

Vård- och underhållsplan, kyrkogårdar i HörjaPDF (pdf, 4.1 MB)

27. Skivarps kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Skivarps kyrkogård.PDF (pdf, 7.4 MB)

28. Östra Vemmenhögs kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Östra VemmenhögskyrkogårdPDF (pdf, 5.8 MB)

29. Västra Vemmenhögs kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Västra Vemmenhögs kyrkogårdPDF (pdf, 5.2 MB)

30. Västra Nöbbelövs kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Västra Nöbbelövs kyrkogård.PDF (pdf, 5.9 MB)

31. Svenstorps kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Svenstorps kyrkogårdPDF (pdf, 5.8 MB)

35. Sankt Petri kyrka

Antikvarisk medverkan vid komplettering av låsPDF (pdf, 419.2 kB)

37. Välinge kyrka

Antikvarisk medverkan vid takrenovering.PDF (pdf, 1.2 MB)

38. Häljarps mölla

Antikvarisk medverkan vid möllerenoveringPDF (pdf, 3.5 MB)

39. GINKH – Utemuseum på Ivö klack

Förstudie.PDF (pdf, 9.8 MB)

40. Börringe kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Börringe kyrkogårdPDF (pdf, 5.4 MB)

41. Äsphults kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Äsphults kyrkogård.PDF (pdf, 4 MB)

42. Östra Vrams kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Östra Vrams kyrkogårdPDF (pdf, 3.8 MB)

43. Linderöds kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Linderöds kyrkogårdPDF (pdf, 4.7 MB)

44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000

Hela rapporten om moderna kyrkobyggandet.PDF (pdf, 4.8 MB)
Bilaga – förteckning över de moderna kyrkorna.PDF (pdf, 457.2 kB)

45. Maglarp kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Maglarp kyrkogårdPDF (pdf, 9 MB)

46. Bodarp kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Bodarp kyrkogård.PDF (pdf, 11.2 MB)

47. Västra Vemmerlöv kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Västa Vemmerlöv kyrkogårdPDF (pdf, 10.9 MB)

48. Baggeboda kvarn

Antikvarisk medverkan vid renovering av kvarnen.PDF (pdf, 1.3 MB)

49. Gundrastorps-Ekholms kvarn

Antikvarisk medverkan vid renovering av hjulhus och sågkvarn.PDF (pdf, 1.4 MB)

55. Nämndemansgården på Ven

Antikvarisk medverkan vid renovering av NämndemansgårdenPDF (pdf, 2.3 MB)

56. Pappersbrukets skorsten – Klippan

Antikvarisk medverkan vid avvattning och ommurning.PDF (pdf, 1.6 MB)

57. Sofiebergs gård

Kulturmiljöanalys av park och trädgård.PDF (pdf, 3.9 MB)

58. Tolånga kyrkogård

Antikvarisk medverkan vid förstärkning av stödmur.PDF (pdf, 1.2 MB)

60. Tomelilla Byagård

Antikvarisk medverkan vid stråtaksläggning.PDF (pdf, 1.9 MB)

62. Mariakyrkan i Båstad

Antikvarisk medverkan vid konserveringsåtgärder.PDF (pdf, 1.3 MB)

63. Hammarlunda mölla

Antikvarisk medverkan vid byte av möllans vingar.PDF (pdf, 1.4 MB)

64. Ringstorps mölla

Antikvarisk medverkan vid renovering av möllan.PDF (pdf, 1.8 MB)

65. Östra Karups kyrka

Antikvarisk medverkan vid borttagning av bänkrader.PDF (pdf, 762.8 kB)

70. Vattenmöllan – Brunnby

Antikvarisk medverkan vid renovering av kvarnhuset.PDF (pdf, 1.8 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se