Museets historia

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne med säte i Kristianstad, har sitt ursprung i andra halvan av 1800-talet

1998

Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne. Sammanslagning av landsantikvariekontoret i Lund och Regionmuseet i Kristianstad efter att de båda Skånelänen, Kristianstads län och Malmöhus län, slagits samman till Skåne län.

1988

Kulturmiljövården fördes över till den nybildade stiftelsen med Kristianstads läns landsting, Kristianstads kommun och Skånes Hembygdsförbund som stiftare.

1977

Kristianstads Museum blev länsmuseum för Kristianstads län, undantaget kulturmiljövården, som hade Skånes Hembygdsförbund som huvudman. Ett samarbetsavtal tecknades.

1959

Kristianstads Museum flyttar in i sina nuvarande lokaler i stadens gamla tyghus.

1939

Thorsten Andersson anställdes för en arkeologisk utgrävning av Lillöhus i Kristianstad. Han verkade i många år som chef för museet, som flyttats till vinden på tekniska skolan.

1913

De regionala samlingarna övergick i Kristianstads kommuns ägo, så museet blev kommunalt.

1878

Kristianstads läns fornminnesförening bildades. De öppnade museum i fornstugan i Tivoliparken i Kristianstad.

Thorsten Andersson, en man iklädd mörk kostym och håller en spade i handen.

Thorsten Andersson kom till Kristianstad 1939 och blev staden och museet trogen till han gick bort 2013. In i det sista bidrog han med kunskap och tankar till museets verksamhet.