Kurser och utbildningar

Vill du lära dig att ta hand om gamla hus och byggnader? Älskar du det skånska landskapet med dess växter och djur? Då är du är varmt välkommen på kurs i Regionmuseet Kristianstads regi.

En dag tillsammans med oss ger dig nya kunskaper och inspiration att komma igång med det där som du gått och tänkt på så länge. Ofta genomförs kurserna utomhus i det vackra skånska landskapet.

Våra kurser i landsbygdsprogrammets regi är för det mesta kostnadsfria för er med lantbruksanknytning och många gånger även för landsbygdsbor. I de fall det krävs lantbruksanknytning för att delta kostnadsfritt, anges detta under aktuell kurs i programmet.

Kurser våren 2018

Lieslåtter – Traditionell ängsskötsel

Kursen omfattar en heldag i fält (7h) preliminärt i juni 2018. Under förmiddagen förmedlas kunskap om de olika momenten vid lieslåtter såsom slipning, jordläggning av lien och slåtterteknik. Vi visar och berättar om den flora och fauna som gynnas av lieslåtter. Under eftermiddagen praktiseras lieslåtter tillsammans med en instruktör. Under dagen lyfter vi frågan om återupptaget ängsbruk på marker som idag är obrukade eller som används som betesmark.

Kontakt: Rebecca Olsson, 0733-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se

Kulturlämningar i landskapet

Kursen omfattar en heldagsexkursion (6h). Kursen genomförs i ett utvalt område där olika typer av kulturlämningar från skilda tidsepoker kan studeras. Deltagarna får också se och höra om de natur- och kulturvärden som är knutna till lämningarna. Under dagen avhandlas skötsel och bevarande samtidigt som möjligheterna till restaurering diskuteras. Vi berättar också om de historier som finns knutna till en del av lämningarna, de immateriella värdena.

Kontakt: Brita Tronde, 0708-55 14 31, brita.tronde@regionmuseet.se

Kalkbruk och murning

Kursen genomförs under en heldag, (6h) preliminärt i april-juni 2018. Inledningsvis görs en teoretisk genomgång av kalkbrukets egenskaper, användning, blandningar etc. Dagen fortsätter utomhus med praktiskt arbete där deltagarna i olika stationer får prova på blandning av bruk, murning samt putsning. Kursens upplägg anknyter i hög grad till kursdeltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter.

Kursen är fullbokad, men skicka gärna in en intresseanmälan om det blir avhopp eller dylikt.

Kontakt: Johan Dahlén, 044-13 58 31 johan.dahlen@regionmuseet.se

Beskärning av äldre fruktträd

Kursen hålls i fält under en eftermiddag (4h), preliminärt i mars 2018, hemma hos någon av kursdeltagarna alternativt annan lämplig plats. Kursledaren visar verktyg och tillvägagångssätt vid beskärning. Skillnader i beskärningsmetoder mellan olika sorters fruktträd visas. Kursdeltagarna får under ledning själva prova på beskärning.

Kursen är fullbokad, men skicka gärna in en intresseanmälan om det blir avhopp eller dylikt.
Kontakt:
Rebecca Olsson, 0733-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se

Ympning av äldre fruktsorter

Kursen hålls i fält under en eftermiddag (4h) preliminärt i mars-april 2018. Kursledaren visar lämpliga redskap, material och tillvägagångssätt vid ympning. Frågeställningar som även tas upp är hur och när lämpligt ympris tas och vilka sorter som är typiska för Skåne. Kursdeltagaren får därefter själv praktisera ympning på ett par olika grundstammar.

Kursen är fullbokad, men skicka gärna in en intresseanmälan om det blir avhopp eller dylikt.
Kontakt:
Rebecca Olsson, 0733-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se

Mer om utbildningarna

Hör gärna av dig om du har några frågor om våra kurser eller utbildningar.

kulturlandskap@regionmuseet.se

Anmälan till kurserna

Anmäl dig till kurserna via https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansiärer

Kurserna delfinansieras med EU-medel via Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne.

Tvådelad bild. Överst logotyp för Länsstyrelsen Skåne. Under det EU-flaggan följt av texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.