Byggnadsvård

Byggnadsantikvariernas främsta uppgift är att se till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras och utvecklas. Det gör vi genom att samla och sprida kunskap om hur och varför man bör vårda olika byggnader eller miljöer. Det kan gälla byggnadsdetaljer eller ett helt hus, kanske ett kvarter, en park eller ett större område.

Våra antikvarier har sakkunskap om kyrkor, slott och herresäten, industrier, traditionell bebyggelse och kulturlandskap. Vi utför bland annat vårdprogram, besiktningar och projektering av restaureringsåtgärder.

Att låta en antikvarie göra en undersökning kan spara både pengar och kvalitéer åt den som vill göra en förändring i en byggnad eller miljö.

Rådgivning

Vi erbjuder byggnadsantikvarisk rådgivning, via e-post eller på plats, som är anpassad efter dina behov. Läs mer om vår rådgivning kring byggnadsvård.

Kontakt

För generella frågor använd gärna denna epostadressen.
byggnadsvard@regionmuseet.se

Byggnadsantikvarier

Vill du komma i kontakt med våra byggnadsantikvarier hittar du deras kontaktuppgifter här

» Kontaktuppgifter till personal