Lunchvisning: Wellness

Två personer bredvid varandra på träningsmaskiner.

Följ med konsthallens personal på en guidad visning av WELLNESS – Participate, Tend and Befriend!

Att få lyssna till en curator ger ofta en djupare insikt i en utställning då det bjuder in till andras infallsvinkar än sina egna. Dessutom kommer konstverket Walk Together av The Institute for New Feeling att aktiveras. I det deltagarbaserade konstverket bjuds du in till ett kortare träningspass tillsammans med en främling.

» WELLNESS – Participate, Tend and Befriend!

Konsthallen

Gratis!

Konsthallens öppettider

Museet har stängt 23 december till och med 31 januari 2021.