Utflykt till havet – Vattnet stiger, jorden sjunker

Utsikt över havet.

Att planera för framtiden - från Karl Xll ekskog på Visingsö till invallningen av Kristianstad. Genom vandringen, som konstnärlig metod, diskuteras problematiken för Kristianstad men också det antropocena perspektivet och människans svårigheter att se bortom vår idévärld. Turerna består av mikroföreläsningar och presentationer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Vandringarna har satts samman av konstnärerna Malin Lobell och Caroline Mårtensson och dokumenteras till utställningen på Kristianstads konsthall utifrån koncept av konstnär Terje Östling.

Vi åker på utflykt till Gropahålets naturreservat, tar del av dess historia och diskuterar framtiden. 1775 förändrades landskapet drastiskt här på grund av mänsklig påverkan. Idag ingår området i Sandlife, ett restaureringsprojekt för de sydsvenska sandmarkerna. Pål Axel Olsson, professor i växtekologi, om livsmiljöer kring Gropahålet. Jenny Berntsson, konstnär, performance/workshop Sandcity Round ll, en modell av Kristianstad byggs och spolas bort. Jens Evaldsson, konstnär och initiativtagare till Maretopia, om visioner om en flytande stadsbildning. Region Skåne – om klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland. Malin Lobell, konstnär, om flytande berg, resiliens, återväxt och möjligen, en värld utan oss.

Tillgänglighet

Att beskriva tillgänglighet i naturen är inte lätt, eftersom graden av tillgänglighet kan upplevas olika beroende på vilken funktionsvariation man har.

Vandringen genomförs i biosfärområdet Vattenriket, Kristianstad. Vid anmälan kan mer information om vandringens förutsättningar ges.

Bildcredit

Caroline Mårtensson

12 augusti 2018

13.00–
17.00

Regionmuseet/Gropahålet

50 kronor

Mötesplats: Buss avgår från Regionmuseet kl 13.00.

Möjligt finns att möta upp för ytterligare deltagare vid parkeringen vid Gropahålet.

Platsbokning

Föranmälan görs senast 5/8 till receptionen på Regionmuseet Kristianstad tel. 044-135245 (under museets öppettider), eller vardar@regionmuseet.se Ange namn, epost samt mobilnummer.

Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Betalning

Görs i samband med föranmälan eller före sista anmälningsdag via BG 5935-2807 Ange text: 501704 Man & Biosphere

Samarbetspartners

Logotyp för Vattenriket Kristianstad
Logotyp för Lunds universitet.

Finansiärer

Logotyp för Sparbanken Skåne.
Logotyp för Region Skåne.